BAZAR FIREM

Platební metody / způsob platby

 

Požadovanou částku můžete uhradit převodem ze svého účtu na náš účet č. 5653733001/5500 vedený u Raiffeisenbank a. s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78.

Jako variabilní symbol platby vždy uvádějte číslo zálohové faktury. 

Platbu v hotovosti je možné provést v sídle naší společnosti po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

Možnost online plateb připravujeme ...