BAZAR FIREM

Základní informace pro prodávající

nomanfaceZvažujete prodej firmy nebo hledáte vhodného investora a nemáte zatím konkrétní představu? Využijte našich dlouholetých zkušeností.

Po zjištění základních informací o dotčené firmě Vám navrhneme možný postup a prodiskutujeme podmínky prodeje, popř. oslovíme konkrétního investora.

Každý prodej firmy je do určité míry jedinečný. Získání prvotních informací o případu prostřednictvím registračního formuláře je pro nás velice důležité.

Jakmile budeme znát podrobnější informace (možno podepsat s naší společností dohodu o mlčenlivosti), případ posoudíme a prodiskutujeme s Vámi připravenost firmy na prodej. Dále vymezíme možné podoby transakce a okruh zájemců, a to včetně posouzení daňových dopadů takové transakce. V návaznosti na to Vám sdělíme návrh rozsahu našich služeb a podmínky spolupráce (příprava a podpis mandátní smlouvy).

Po podpisu smlouvy zahájíme oslovování potenciálních zájemců. Získané informace o prodávané firmě zprostředkováváme konkrétním potenciálním zájemcům dle Vámi zadaných dispozic. Jak již zmiňujeme výše, je možné podepsat dohodu o mlčenlivosti, bližší informace Vám rádi sdělíme osobně.

Další kroky jsou velmi individuální, rozsah naší činnosti v konkrétním případě je vždy předmětem individuální dohody.

Rozhodnutí prodat firmu musí být vážné, nikoliv pouze důsledek reakce na aktuální situaci na trhu, ve firmě nebo v osobním životě.